Cloud WAF Service: שרות הגנה על אתרים ויישומים מבוססי Web

בזק בינלאומי משיקה בימים אלו בשיתוף עם חברת Radware שרות Cloud WAF Service:

שרות ענן המספק חומת אש להגנה על אתרים ויישומים מבוססי Web מפני התקפות האקרים ופעילות זדונית של Automatic bots.

התקפות האקרים ופעילות זדונית של רובוטים אוטומטיים עשויות לגרום נזקים רבים בדמות גניבת מידע, השחתת פני האתר, וניצול האתר לשם פריצה למחשבי המשתמשים ביישום. שרות הענן המושק בימים אלו מספק חומת אש להגנה מלאה על אתרים ויישומים מבוססי Web מפני כל סוגי התקפות האקרים ופעילות זדונית של Automatic bots.

השירות, אשר מגן כבר היום על אפליקציות Web ואתרים של חברות רבות בעולם, כולל יכולות הגנה מתקדמות ייחודיות:

  • ניטור וזיהוי בזמן אמת של התקפות האקרים ופעילות זדונית או חריגה באתרים או יישומים מבוססי Web.
  • מערכת חכמה ייחודית אשר לומדת וזוכרת את דפוסי השימוש הרגילים באתר או ביישום, וחוסמת פעילויות זדוניות לא שגרתית החורגת מדפוסי השימוש הרגילים.
  • חסימה מלאה של כל סוגי מתקפות ההאקרים הקיימות, כולל התקפות SQL Injection לגניבה או השחתה של בסיס הנתונים, התקפות Privilege escalation על ידי זיוף Cookies לפריצה לאתר ללא הרשאה חוקית, התקפות Cross Site Request Forgery) CSRF) לגניבת מידע, חסימת יכולת הורדה לא חוקית של מספרי כרטיסי אשראי מן האתר, ועוד.
  • יכולת ייחודית לזיהוי וחסימת התקפות Zero-day web attacks המנצלות פרצות חדשות המתגלות באופן שוטף, ושאין לגביהם עדיין חתימות הגנה.
  • יכולת ייחודית של חסימת התקפות האקרים ופעילות זדונית של automatic bots המשנים את כתובות ה-IP שלהם באופן דינמי (בכדי להימנע מ- IP Blacklisting) על ידי טביעת אצבע דיגיטלית של המחשב בו הם משתמשים (IP-agnostic Device Fingerprinting).
  • יכולת ייחודית של בנייה אוטומטית של Protection Policy אופטימלי ליישומים חדשים.

השירות, המבוסס על טכנולוגיית ה-WAF המובילה בעולם של חברת Radware, עומד בתקני אבטחת מידע מהמחמירים בעולם: תקן PCI v.3.1-DSS, תקני האיכות לאבטחת מידעISO27001, ISO27032, ISO28000, , ובעל סרטיפיקציה מה- ICSA Labs.

נקודת הגישה (Point of Presence) המקומית של השירות בישראל מספקת השהייה (latency) נמוכה במיוחד, מתחת 10ms.

למידע והצטרפות: BezeqintBusiness@bezeqint.co.il