Webinar Bezeq International & Fortinet – Exploring the Future of Cyber Security

מוזמנים לצפות בוובינר של בזק בינלאומי בשיתוף חברת פורטינט שהתקיים בתאריך 11/6/20 על הפתרונות המתקדמים אשר יובילו את עולם אבטחת המידע.
דוברים: רון גלב, סמנכ"ל פתרונות לעסקים בזק בינלאומי
אלי פרנס, סמנכ"ל מכירות אזורי פורטינט
גלית ניצן, מנהלת מוצר EDR פורטינט
גל עופרי, CTO ומנהל פיתוח עסקי בזק בינלאומי